Zweden is veertien keer zo groot als Nederland, maart telt slechts 10 miljoen inwonders. Met een bevolkigsdichtheid van 23 mensen per km² is Zweden het op vier na dunbevolkste land van Europa. Ter vergelijking: Nederland telt 507 mensen per km². 

 

Zweden: Prachtig veehouderijland met veel mogelijkheden.

Lees meer

Agrarische sector in Zweden

De veehouderij is een belangrijk deel binnen de agrarische sector in Zweden. Met name als het gaat om de productie van vlees, melk en eieren. Het zuiden van Zweden is qua vee het dichtstbevolkt, met name vanwege melkveehouderijen en varkenshouderijen.  Het grootste deel van de 2.800 melkveebedrijven die Zweden telt, is gesitueerd in Zuid-Zweden, ruwweg vanaf de lijn 100 kilometer boven Malmö tot de lijn Stockholm. De grondsoorten in het gebied variëren sterk: van zand en löss tot lichte en zeer zware klei.

Melkveesector in Zweden

De melkveesector concentreert zich in de zuidelijke provinciën, al zijn er in het hoge noorden ook nog wel wat melkveebedrijven te vinden. In het zuiden is maisteelt mogelijk, in het noorden niet. Zweden kent geen quotering of mestrechten en produceert op jaarbasis 2,7 miljard kilogram melk. Met een eigen vermogen van 25 procent kun je in Zweden al een behoorlijk bedrijf kopen, blijkt uit een casus van Gloudemans. Een melkveebedrijf op het eiland Götland met 280 koeien, 4 melkrobots, 157 ha akkerland, 22 ha graasland en 10 ha bos werd aangeboden voor 21 miljoen kronen, omgerekend circa 2,1 miljoen euro. Met een eigen vermogen van 800.000 euro was dit bedrijf over te nemen.

Akkerbouw in Zweden

Een Zweeds agrarisch bedrijf telt gemiddeld ongeveer 36 hectare akkerland. Dat is bijna dubbel zoveel dan 40 jaar geleden. Daarbij is de opbrengst per hectare en per dier ook hoger dan in het verleden. Ongeveer 2% van de arbeidsbevolking is werkzaam in de landbouw. Ongeveer 6,8% van het totale oppervlakte van Zweden (2.790.000 ha.) wordt gebruikt voor de land- en tuinbouw. Hooi, graan (met name haver, tarwe en rogge), aardappelen, andere knolgewassen, groenten en fruit zijn de belangrijkste landbouwproducten. Tarwe, oliehoudende gewassen en suikerbieten worden veel in het zuiden van Zweden verbouwd. Men produceert er nagenoeg voldoende om heel Zweden zelfvoorzienend te maken voor wat betreft suiker. Verder naar het noorden zijn gerst en haver belangrijke gewassen.

Bekijk alle boerderijen