Zweden is veertien keer zo groot als Nederland, maart telt slechts 10 miljoen inwonders. Met een bevolkigsdichtheid van 23 mensen per km² is Zweden het op vier na dunbevolkste land van Europa. Ter vergelijking: Nederland telt 507 mensen per km². 

 

 

De veehouderij is een belangrijk deel binnen de agrarische sector in Zweden. Met name als het gaat om de productie van vlees, melk en eieren. Het zuiden van Zweden is qua vee het dichtstbevolkt, met name vanwege melkveehouderijen en varkenshouderijen.  Het grootste deel van de 2.800 melkveebedrijven die Zweden telt, is gesitueerd in Zuid-Zweden, ruwweg vanaf de lijn 100 kilometer boven Malmö tot de lijn Stockholm. De grondsoorten in het gebied variëren sterk: van zand en löss tot lichte en zeer zware klei.

Een Zweeds agrarisch bedrijf telt gemiddeld ongeveer 36 hectare akkerland. Dat is bijna dubbel zoveel dan 40 jaar geleden. Daarbij is de opbrengst per hectare en per dier ook hoger dan in het verleden. Ongeveer 2% van de arbeidsbevolking is werkzaam in de landbouw. Ongeveer 6,8% van het totale oppervlakte van Zweden (2.790.000 ha.) wordt gebruikt voor de land- en tuinbouw. Hooi, graan (met name haver, tarwe en rogge), aardappelen, andere knolgewassen, groenten en fruit zijn de belangrijkste landbouwproducten. Tarwe, oliehoudende gewassen en suikerbieten worden veel in het zuiden van Zweden verbouwd. Men produceert er nagenoeg voldoende om heel Zweden zelfvoorzienend te maken voor wat betreft suiker. Verder naar het noorden zijn gerst en haver belangrijke gewassen.

Zweden is lid van de EU. Het is dan ook mogelijk om EU-subsidies in Zweden te krijgen.

Het klimaat in Zuid-Zweden is vergelijkbaar met dat van Nederland. Wel ligt de temperatuur er gemiddeld 3 tot 4 graden lager. Dat maakt het groeiseizoen korter. ‘Vóór 20 mei wordt hier niet gemaaid en ín het najaar is het eerder weer kouder.

Bekijk alle boerderijen